menú

Instruccions per als autors

Criteris per a l'acceptació de l'article

Per ser acceptat per publicar, el vostre article ha de complir els següents criteris:

Nota sobre les il·lustracions: Incloeu solament il·lustracions que tinguin autorització per ser publicades. Aquest criteri l’heu d'aplicar al vostre treball original, a treballs dels quals tingueu el permís per escrit de l'autor, a obres de domini públic o sota llicència Creative Commons —tingueu en compte que la majoria dels treballs científics no es publiquen sota llicència Creative Commons, tot i que hi ha algunes excepcions, com PLOS o BioMed Central .

Criteris per a la publicació de l'article

Per tal que el vostre article pugui ser publicat, cal que compleixi també els següents criteris (nosaltres podem ajudar):